PGB & WMO

Met een PGB (persoons gebonden budget) huur je zelf je zorgverlener(s) in. Waaronder ook een professional organizer.Voor mensen met een beperking of ziekte kan dan een professional organizer een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld hulp bieden bij het organiseren van jouw huishouden, structuur aanbieden in de taken die dagelijks voorbijkomen. Het op orde brengen van de papieren en digitale toestroom, oftewel; de administratie.
Vraag een gesprek aan bij jouw gemeente en er zal een gesprek gepland worden met de WMO-consulent (wet maatschappelijke ondersteuning) bij jouw thuis om te kijken waar jij behoefte aan hebt.
Het doel van deze wet is om burgers te helpen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Persoons gebonden budget

Je kunt mijn diensten als professional organizer ook betalen uit een pgb (persoons gebonden budget). Als je de indicatie "individuele begeleiding" hebt. Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW.
Verdere actuele informatie over het pgb kun je vinden op www.pgb.nl, www.regelhulp.nl of www.svb.nl.

Ja, dit wil ik!